teksti    bibliografija    povezave    id
Rohrman Stanko
Rohrman Stanko Republiška uprava
Republiška uprava
Gregorčičeva ulica 25
Ljubljana
1947-1949
Rohrman Stanko Stanovanjski blok
Stanovanjski blok
Titova 82, 84, Cirila Tavčarja 1, 2, 3, Cesta revolucije 1, 2, 3
Jesenice
1954
 
Rohrman Stanko Železniška postaja
Železniška postaja
Titova 19
Jesenice
1955
Evidenca in valorizacija objektov slovenske moderne arhitekture med leti 1945-70,evidenca,valorizacija,slovenija,arhitektura,moderna arhitektura,povojna arhitektura,zgodovina,zgodovina arhitekture,slovenska arhitektura,1945,1970,trajekt,trajekt zavod za prostorsko kulturo ljubljana,Maruša Zorec,Nataša Koselj,Tina Gregorič