teksti    bibliografija    povezave    id
Župančič Marko
Gaspari Oton
Župančič Marko
Delavski dom - kulturni dom
Delavski dom - kulturni dom
Trg svobode 11a
Trbovlje
1952-1956
 
Evidenca in valorizacija objektov slovenske moderne arhitekture med leti 1945-70,evidenca,valorizacija,slovenija,arhitektura,moderna arhitektura,povojna arhitektura,zgodovina,zgodovina arhitekture,slovenska arhitektura,1945,1970,trajekt,trajekt zavod za prostorsko kulturo ljubljana,Maruša Zorec,Nataša Koselj,Tina Gregorič