teksti    bibliografija    povezave    id
Gaspari Oton
Gaspari Oton
Župančič Marko
Delavski dom - kulturni dom
Delavski dom - kulturni dom
Trg svobode 11a
Trbovlje
1952-1956
Gaspari Oton Direkcija PTT
Direkcija PTT
Cigaletova 10
Ljubljana
1953
 
Gaspari Oton Kulturni dom
Kulturni dom
Titov trg 4
Velenje
1959
Gaspari Oton Osnovna šola  Poljane
Osnovna šola Poljane
Zemljemerska 7
Ljubljana
1957
Evidenca in valorizacija objektov slovenske moderne arhitekture med leti 1945-70,evidenca,valorizacija,slovenija,arhitektura,moderna arhitektura,povojna arhitektura,zgodovina,zgodovina arhitekture,slovenska arhitektura,1945,1970,trajekt,trajekt zavod za prostorsko kulturo ljubljana,Maruša Zorec,Nataša Koselj,Tina Gregorič