teksti    bibliografija    povezave    id
Medvešček Emil
Jugovec Oton
Medvešček Emil
Glavna zadružna zveza
Glavna zadružna zveza
Slovenska 41
Ljubljana
1954-1955
 
Evidenca in valorizacija objektov slovenske moderne arhitekture med leti 1945-70,evidenca,valorizacija,slovenija,arhitektura,moderna arhitektura,povojna arhitektura,zgodovina,zgodovina arhitekture,slovenska arhitektura,1945,1970,trajekt,trajekt zavod za prostorsko kulturo ljubljana,Maruša Zorec,Nataša Koselj,Tina Gregorič