teksti    bibliografija    povezave    id
Ljubljana Moste
Dobrin Jože
Hafner Boštjan
Otroški vrtec
Otroški vrtec
Ljubljana
1965-1967
 
Jugovec Oton Stanovanjsko naselje Selo
Stanovanjsko naselje Selo
Zaloška cesta 76, 78, 98
Ljubljana
1965-1970
Evidenca in valorizacija objektov slovenske moderne arhitekture med leti 1945-70,evidenca,valorizacija,slovenija,arhitektura,moderna arhitektura,povojna arhitektura,zgodovina,zgodovina arhitekture,slovenska arhitektura,1945,1970,trajekt,trajekt zavod za prostorsko kulturo ljubljana,Maruša Zorec,Nataša Koselj,Tina Gregorič