teksti    bibliografija    povezave    id
Širše območje Ljubljane
Gaspari Oton
Župančič Marko
Delavski dom - kulturni dom
Delavski dom - kulturni dom
Trg svobode 11a
Trbovlje
1952-1956
Navinšek Emil Delavski dom - kulturni dom
Delavski dom - kulturni dom
Cesta 9.avgusta 1
Zagorje
1957-1959
Pibernik Anton
Sedej Vladimir
Hotel Rudar s trgovskim kompleksom
Hotel Rudar s trgovskim kompleksom
Trg revolucije 22 - 28
Trbovlje
1966-1968
Jugovec Oton Jedrski reaktor Jožef Stefan
Jedrski reaktor Jožef Stefan
Podgorica pri Ljubljani
1961-1965
 
Košak Grega Motel Grosuplje
Motel Grosuplje
Ljubljanska cesta 65
Grosuplje
1968-1969
Kregar Jože Osnovna šola
Osnovna šola
Kočevje
1965-1966
Drašler Lojze
Jeglič Tomaž
Kraigher Jernej
Mušič Marko
Trgovska hiša
Trgovska hiša
Cesta zmage 29
Zagorje
1966-1967
Evidenca in valorizacija objektov slovenske moderne arhitekture med leti 1945-70,evidenca,valorizacija,slovenija,arhitektura,moderna arhitektura,povojna arhitektura,zgodovina,zgodovina arhitekture,slovenska arhitektura,1945,1970,trajekt,trajekt zavod za prostorsko kulturo ljubljana,Maruša Zorec,Nataša Koselj,Tina Gregorič