teksti    bibliografija    povezave    id
Evidentiranje in valorizacija objektov slovenske moderne arhitekture
med leti 1945-70, aplikativna raziskava
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, 1999-2000

selekcija in teksti valorizacije:
Tina Gregorič, u.d.i.a., M.Arch (AA Dist)
dr. Nataša Koselj, u.d.i.a.
Maruša Zorec, u.d.i.a.
prof. Vojteh Ravnikar, u.d.i.a.

recenzent: prof.dr. Stane Bernik

katalog: julij 2000
oblikovanje kataloga in priložnostnega plakata: Mina Žabnikar
fotografije: Mestni muzej Velenje, Janez Kališnik, Tina Gregorič, Nataša Koselj, Maruša Zorec
obdelava slikovnega materiala: Matej Hrček


spletna verzija: december 2004
Produkcija TrajekT
zasnova:
Tina Gregorič, u.d.i.a., M.Arch (AA Dist)
Aljoša Dekleva, u.d.i.a., M.Arch (AA Dist)

obdelava materiala: Flavio Coddou
programiranje: Gregor Cilenšek

www.evidenca.org gostuje na strežniku moj.net

zahvala:
Društvu Arhitektov Ljubljana, predvsem Mihi Dešmanu in Maruši Zorec, za seznam 50ih izbranih objektov Arhitekturne dediščine 20. stoletja in njihov trenutni status. Modro-bela tablica je simbol, ki označuje objekte, ki jih je DAL vključilo v svojo akcijo obeleževanja moderne arhitekturne dediščine z namenom, da bi prispevalo k prepoznavanju pomena arhitekturne dediščine polpretekle dobe za našo kulturo in pripomoglo k bolj občutljivem odnosu do njenih prostorskih in oblikovnih značilnosti. Poleg tablic so izdali še razglednice in plakat, na katerem je predstavljen in na tak način katalogiziran izbor objektov.

Raziskavo, tisk kataloga in spletno aplikacijo je omogočilo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.
Evidenca in valorizacija objektov slovenske moderne arhitekture med leti 1945-70,evidenca,valorizacija,slovenija,arhitektura,moderna arhitektura,povojna arhitektura,zgodovina,zgodovina arhitekture,slovenska arhitektura,1945,1970,trajekt,trajekt zavod za prostorsko kulturo ljubljana,Maruša Zorec,Nataša Koselj,Tina Gregorič