teksti    bibliografija    povezave    id
Mihevc Edo
Poslovno stanovanjski blok Kozolec
Slovenska 55
Ljubljana
1955-1957
Blok Kozolec predstavlja nekakšen "Unite" ob Slovenski cesti. Hiša predstavlja redek manifest moderne arhitekture pri nas. V Mihevčevem opusu predstavlja najbolj racionalističen in monumentalen objekt.
Je prostostoječ objekt velikega merila. Nastajal je skoraj istočasno kot palača Glavne zadružne zveze, vendar ni tako kontekstualen in še danes presega merilo okoliških stavb.
Z urbanističnega vidika je zelo pomemben, saj s svojim volumnom in enostavno členjenostjo monumentalizira lokacijo Bavarskega dvora in območje vstopa v mestno središče.
Stavbo sestavlja bel kamnit okvir, v katerega je vstavljen blok tipičnih etaž, katerih osnovna značilnost je izrazita horizontalna členjenost.
Pritličje in mezzanin sta steklena, namenjena javnemu programu. V osi stavbe izstopa iz enotnega volumna poseben element - nadstrešek oz. balkon, ki počiva na masivnih betonskih stebrih. Kljub svoji masi ne razbija monumentalne horizontalne sheme celote.
Stanje: objekt kot celota še vedno obvladuje okoliški prostor. Osnovni volumen je ohranjen kot tudi sama členitev fasade. Zasteklitve balkonov so porušile odnos med polnim in praznim z umestitvijo novega materiala. Pritličja se prenavljajo brez pravega nadzora - obdelava steklenih površin.
Varuje naj se celota - predvsem glavna in obe stranski fasadi ter streha. Zasteklitve balkonov so pod presojo. Oblikovanje parterja in steklene fasade bi moralo biti poenoteno.
status: spomenik lokalnega pomena
status: spomenik lokalnega pomena
 
Komentarji
Naslov:
Ime:
Email:
vpisite niz iz  stolpca
 
 
Možnost komentiranja je namenjena k zbiranju novih podatkov in spodbujanju javne debate o problematiki varovanja arhitekturne dediščine 20. stoletja. Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov strani.
Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
 
Evidenca in valorizacija objektov slovenske moderne arhitekture med leti 1945-70,evidenca,valorizacija,slovenija,arhitektura,moderna arhitektura,povojna arhitektura,zgodovina,zgodovina arhitekture,slovenska arhitektura,1945,1970,trajekt,trajekt zavod za prostorsko kulturo ljubljana,Maruša Zorec,Nataša Koselj,Tina Gregorič