teksti    bibliografija    povezave    id
Mihevc Edo
Počitniško naselje
Strunjan 148
Strunjan
1959-1960
Naselje bungalovov v Strunjanu uvrščamo med najbolj uspele primere regionalne in hkrati avtorsko prepoznavne arhitekture v Sloveniji. Arhitekturni kompleks se prilagaja naravnemu in kulturnemu kontekstu okolja, pri tem pa zavestno sledi funkcionalnemu oblikovanju zunanjega in notranjega prostora. Gre za arhitekturno miniaturo, zraslo z avtohtonim prostorom v nedeljivo celoto. Osnova urbanistične ureditve je spalna enota v obliki črke L. Z zrcaljenjem in ortogonalno mozaično kompozicijo osnovnih enot dobimo sistem neformalnih zalivov.
Poudariti je treba izrazito humano merilo volumnov, ki s svojo višino P+1 komaj dosegajo višino borovcev v neposredni okolici. Streha ima tradicionalen naklon 22,5ş, ki so ga uporabljali že v Beneški republiki. Povezovalni element zunanjosti objektov so konzolne armiranobetonske stopnice in svetila, ki se na eni strani vpenjajo v sistem ograje, na drugi pa se vežejo na fasado hiše. Skrbno izbrani barvni odtenki fasad v sencah borovcev ustvarjajo v kombinaciji z razgibano kompozicijo volumnov vzpodbudno vzdušje naključnega. Objekti so dobro vzdrževani. Ohranja naj se celota naravnega in grajenega okolja.
 
Komentarji
Naslov:
Ime:
Email:
vpisite niz iz  stolpca
 
 
Možnost komentiranja je namenjena k zbiranju novih podatkov in spodbujanju javne debate o problematiki varovanja arhitekturne dediščine 20. stoletja. Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov strani.
Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
 
Evidenca in valorizacija objektov slovenske moderne arhitekture med leti 1945-70,evidenca,valorizacija,slovenija,arhitektura,moderna arhitektura,povojna arhitektura,zgodovina,zgodovina arhitekture,slovenska arhitektura,1945,1970,trajekt,trajekt zavod za prostorsko kulturo ljubljana,Maruša Zorec,Nataša Koselj,Tina Gregorič