teksti    bibliografija    povezave    id
Ravnikar Edvard
Fakulteta za gredbeništvo in geodezijo
Jamova 2
Ljubljana
1960-1969
Tloris je zasnovan racionalno, v treh pasovih. Najširši, severni pas predavalnic, je dvovišinski, osrednji je namenjen komunikacijam in infrastrukturi, južni pas pa sestavljajo enovišinske etaže s kabineti. Lesene predelne stene kvalitetno organizirajo kabinete. Avtorsko prepoznavno je obravnavana fasada (strukturiranje betonskih plošč in naglašanje nosilnih konzol) in notranjost (stopnišče). Fasada je neuspešno prenovljena.
Ščiti naj se kot celota.
 
Komentarji
Naslov:
Ime:
Email:
vpisite niz iz  stolpca
 
 
Možnost komentiranja je namenjena k zbiranju novih podatkov in spodbujanju javne debate o problematiki varovanja arhitekturne dediščine 20. stoletja. Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov strani.
Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
 
Evidenca in valorizacija objektov slovenske moderne arhitekture med leti 1945-70,evidenca,valorizacija,slovenija,arhitektura,moderna arhitektura,povojna arhitektura,zgodovina,zgodovina arhitekture,slovenska arhitektura,1945,1970,trajekt,trajekt zavod za prostorsko kulturo ljubljana,Maruša Zorec,Nataša Koselj,Tina Gregorič