teksti    bibliografija    povezave    id
Šlajmer Marko
Paviljon Jurček
Gospodarsko razstavišče
Ljubljana
1960
Paviljon Jurček je poleg hale A eden prvih posegov na področju današnjega Gospodarskega razstavišča. Leta 1965 poskuša Milan Mihelič z novim zazidalnim načrtom povezati že zgrajene objekte v celoto z novimi.

Postavitev objektu vsiljuje vlogo velike izložbe, ki sili na ulico. Dodatno ga določa še visok stolp, ki se nahaja med zelenjem v neposredni bližini. Krožno zasnovo paviljona pogojujejo statični zakoni gobaste lupine z enim samim stebrom. Krožen prostor brez dodatnih podpor je izjemno primeren za razstavno dejavnost. Objekt je podkleten, spodnji, popolnoma zaprt del je kontrast popolni transparenci zgornjega. Osnovna osvetlitev razstavnega prostora je točkovna, razpršena po površini gobastega stropa. Objekt je zastekljen po celotnem obodu, specifični stik s streho pa optično dodatno zmanjšuje skrajne robove lupine. Raster zasteklitve je enoten, poudarja vertikalnost in je razmeroma gost. Edina izjema v njem je vhod, ki se odpira na skupni predprostor razstavišča.
Stanje: objekt je neobnovljen. Še vedno je v uporabi za občasne razstavne in konstantne gostinske potrebe v kleti.
Varstveni režim: varuje se objekt kot samostojna zaključena celota, brez novih notranjih pregrajevanj v pritličju in z ohranitvijo enakega principa zasteklitve.
status: dediščina
status: dediščina
 
Komentarji
Naslov:
Ime:
Email:
vpisite niz iz  stolpca
 
 
Možnost komentiranja je namenjena k zbiranju novih podatkov in spodbujanju javne debate o problematiki varovanja arhitekturne dediščine 20. stoletja. Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov strani.
Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
 
Evidenca in valorizacija objektov slovenske moderne arhitekture med leti 1945-70,evidenca,valorizacija,slovenija,arhitektura,moderna arhitektura,povojna arhitektura,zgodovina,zgodovina arhitekture,slovenska arhitektura,1945,1970,trajekt,trajekt zavod za prostorsko kulturo ljubljana,Maruša Zorec,Nataša Koselj,Tina Gregorič