teksti    bibliografija    povezave    id
Sever Savin
Stolpnici Astra in Commerce z veleblagovnico
Dunajska cesta
Ljubljana
1963-1967
Kompleks Astra je del urbanistične zamisli širitve mestnega središča proti severu, ki temelji na vzdolžnih programskih in strukturnih pasovih. Kompleks je tako edini objekt z vertikalnimi poudarki, ki je bil izveden v obcestnem poslovnem pasu Dunajske. Poslovni stolpnici Astre povezuje horizontalno poudarjen volumen veleblagovnice. Kompozicija treh volumnov jasno določa prostor.Transparentni vertikali, ki definirata širše območje in zaprta horizontalna lamela, ki poudarja usmerjenost ceste ter definira prostor pešca, sestavljajo sicer kontrastno, a zaključeno celoto.
Modularnost pisarne definira raster maksimalno dimenzioniranih oken, ki združujejo fiksni parapetni del in prezračevalno loputo v enoten element, kar navidezno odstrani parapet. Preprosto in izjemno fleksibilno križno zasnovo tlorisa določajo vertikalni konstrukcijski elementi, ki so hkrati tudi edino sredstvo strukturiranja enotnega fasadnega ovoja.
Horizontalni trgovski objekt zapirajo svetle kamnite plošče z vmesnimi pasovi stekla, ki so nadaljevanje strešnih svetlobnikov.

S tehnološkega vidika je objekt zanimiv zaradi uporabe dvojne fasadne opne, ki omogoča inventiven sistem prezračevanja. Križna konstrukcija omogoča maksimalno fleksibilnost ene etaže. Modularnost in simetrija pa sta principa, ki urejata tako fasado kot tloris.

Stanje: navzven je objekt v razmeroma dobrem stanju, navznoter pa je bil deležen sprememb.
Varstveni režim: zunanjost objekta se varuje v celoti, s spoštovanjem uporabljenih materialov, principa prezračevane fasade, enotnih fasadnih polj in modularnosti odprtin. Fleksibilnost zasnove omogoča prilagajanje različnim potrebam, zato je prenova notranjosti dovoljena v smislu novega strukturiranja, ki pa naj upošteva osnovne kvalitete objekta in jih jasno predstavi.
status: dediščina,
predlagan v strategiji RS za spomenik državnega pomena
status: dediščina,
predlagan v strategiji RS za spomenik državnega pomena
 
Komentarji
Naslov:
Ime:
Email:
vpisite niz iz  stolpca
 
 
Možnost komentiranja je namenjena k zbiranju novih podatkov in spodbujanju javne debate o problematiki varovanja arhitekturne dediščine 20. stoletja. Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov strani.
Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
 
Evidenca in valorizacija objektov slovenske moderne arhitekture med leti 1945-70,evidenca,valorizacija,slovenija,arhitektura,moderna arhitektura,povojna arhitektura,zgodovina,zgodovina arhitekture,slovenska arhitektura,1945,1970,trajekt,trajekt zavod za prostorsko kulturo ljubljana,Maruša Zorec,Nataša Koselj,Tina Gregorič