teksti    bibliografija    povezave    id
Mihelič Milan
Poslovna stavba Konstrukta
Dunajska cesta 29
Ljubljana
1964-1965
Objekt zaključuje stavbni blok tridestih let ob Dunajski cesti in obenem skupaj s stanovanjsko stolpnico in nasprotnim stavbnim blokom formira trg.

Volumsko je objekt zasnovan dvodelno. Ožji, servisni del s stopniščem, dvigalom, sanitarijami in arhivom se tesno drži obstoječega stavbnega niza in nadaljuje njegovo višino. Širši, pisarniški del je orientiran predvsem na trg. Zunanjost prav tako jasno zaznamuje dvodelnost. Vsi elementi ulične fasade poudarjajo vertikalnost objekta.
Servisni del je na ulično fasado popolnoma odprt, velika okna osvetljujejo stopnišče in predprostor. Stopnišče samo je kvalitetno zaključena samostojna celota. Konzolne stopnice so poetična izpeljava statičnih zakonov in se tako elegantno tanjšajo z oddaljenostjo od stene. Ograja pa kot enoten vertikalni element povezuje vse stopnice v samostojno celoto.
Pisarniški del se s svojim pročeljem plastično odpira skoraj izključno na novo formirani trg, na ulico se rahlo odpira le s svetlobno režo. Konstrukcija je osnovni izrazni prijem. Fasado trga definira horizontalno slojenje konstrukcije in okenskega pasu ter nadstrešek lokala kot jasen povezovalni element zunanjosti in notranjosti. Plastičnost posameznih elementov (vbočene horizontalne preklade, usmerjena okna) in celote izkazuje pomembnost tržnega pročelja. Na ulični fasadi konstrukcijo nakazuje reliefno obdelan beton.
Klasično simetrična zasnova in plastično poudarjanje konstrukcije kot estetskega elementa sta osnovni kvaliteti objekta.

Stanje: originalno stanje objekta je razmeroma ohranjeno.
Varstveni režim: objekt se varuje v celoti, s spoštovanjem uporabljenih materialov in členitve odprtin. Posebno pozornost se posveti stopnišču in obdelavi betonske fasade.
status: dediščina,
predlagana v strategiji RS za spomenik državnega pomena
status: dediščina,
predlagana v strategiji RS za spomenik državnega pomena
 
Komentarji
Naslov:
Ime:
Email:
vpisite niz iz  stolpca
 
 
Možnost komentiranja je namenjena k zbiranju novih podatkov in spodbujanju javne debate o problematiki varovanja arhitekturne dediščine 20. stoletja. Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov strani.
Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
 
Evidenca in valorizacija objektov slovenske moderne arhitekture med leti 1945-70,evidenca,valorizacija,slovenija,arhitektura,moderna arhitektura,povojna arhitektura,zgodovina,zgodovina arhitekture,slovenska arhitektura,1945,1970,trajekt,trajekt zavod za prostorsko kulturo ljubljana,Maruša Zorec,Nataša Koselj,Tina Gregorič