teksti    bibliografija    povezave    id
Rohrman Stanko
Železniška postaja
Titova 19
Jesenice
1955
Železniška postaja leži na robu nekdanjega starega raščenega dela mesta. Predstavlja urbani nastavek sodobnega prospekta Titove ceste, z zamiki volumnov zahodne fasade pa se prilagaja zavoju ceste skozi stari del mesta.
Specifična šestkotna okna in nadstrešek nad vhodom definirajo vhodno fasado, dolg nadstrešek nad peronom poudarja longitudinalno zasnovo objekta.
Varuje se vse fasade in notranji hall.
status: ni status
status: ni status
 
Komentarji
Naslov:
Ime:
Email:
vpisite niz iz  stolpca
 
 
Možnost komentiranja je namenjena k zbiranju novih podatkov in spodbujanju javne debate o problematiki varovanja arhitekturne dediščine 20. stoletja. Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov strani.
Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
 
Evidenca in valorizacija objektov slovenske moderne arhitekture med leti 1945-70,evidenca,valorizacija,slovenija,arhitektura,moderna arhitektura,povojna arhitektura,zgodovina,zgodovina arhitekture,slovenska arhitektura,1945,1970,trajekt,trajekt zavod za prostorsko kulturo ljubljana,Maruša Zorec,Nataša Koselj,Tina Gregorič