teksti    bibliografija    povezave    id
Ravnikar Edvard
Banka
Slovenski trg 2
Kranj
1961-1962
Objekt je zasnovan na osnovi večkotnika, ki se pojavlja tako v tlorisni zasnovi kot pri strukturiranju fasade (šestkotni relief na betonu). Poudarjena je nosilna konzolna armiranobetonska konstrukcija. Konkavna streha lebdi nad stavbnim telesom. Oblikovanje notranjosti (stopnišče) je avtorsko prepoznavno. Stavba je dobro ohranjena. Ščiti naj se objekt kot celota in avtorsko prepoznavna ureditev notranjosti.
 
Komentarji
Naslov:
Ime:
Email:
vpisite niz iz  stolpca
 
 
Možnost komentiranja je namenjena k zbiranju novih podatkov in spodbujanju javne debate o problematiki varovanja arhitekturne dediščine 20. stoletja. Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov strani.
Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
 
Evidenca in valorizacija objektov slovenske moderne arhitekture med leti 1945-70,evidenca,valorizacija,slovenija,arhitektura,moderna arhitektura,povojna arhitektura,zgodovina,zgodovina arhitekture,slovenska arhitektura,1945,1970,trajekt,trajekt zavod za prostorsko kulturo ljubljana,Maruša Zorec,Nataša Koselj,Tina Gregorič