teksti    bibliografija    povezave    id
Bitenc Anton
Cerkev sv. Lucije
Dražgoše
1964-1965
Introvertiran volumen – poln zid in masivna streha cerkve spominjata na veliko kmečko hišo škofjeloškega hribovja. Element arkad na spodnjem nivoju povzema logiko okoliških kozolcev in jo prevede v klasični jezik arhitekture. Osmerokotni tradicionalni tloris, obrnjen v prečno smer, ustvarja centralni cerkveni prostor. Sprednja stena ob oltarju se odlepi od fasade – skozi cezuro z vitraži Staneta Kregarja svetloba obliva prezbiterij.
Oltarna stena v spodnjem veroučnem prostoru je delo Jožeta Plečnika. Prenešena je iz uničene »turistovske
kapele« v Vzajemni zavarovalnici v Ljubljani in prilagojena novemu prostoru.
Varuje se celota.
 
Komentarji
Naslov:
Ime:
Email:
vpisite niz iz  stolpca
 
 
Možnost komentiranja je namenjena k zbiranju novih podatkov in spodbujanju javne debate o problematiki varovanja arhitekturne dediščine 20. stoletja. Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov strani.
Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
 
Evidenca in valorizacija objektov slovenske moderne arhitekture med leti 1945-70,evidenca,valorizacija,slovenija,arhitektura,moderna arhitektura,povojna arhitektura,zgodovina,zgodovina arhitekture,slovenska arhitektura,1945,1970,trajekt,trajekt zavod za prostorsko kulturo ljubljana,Maruša Zorec,Nataša Koselj,Tina Gregorič