teksti    bibliografija    povezave    id
Ravnikar Edvard
Urbanizem mesta Nova Gorica (delno izveden projekt)
Nova Gorica
1947-1951
Zasnova Nove Gorice vzpostavi osrednjo os mesta v smeri smeri J-S - s pogledom proti Sveti gori. Ortogonalna shema mesta moderne in prostostoječih objektov v zelenju je danes čitljiva le še na lokaciji Ravnikarjevih šestih blokov ob Kidričevi.
Osrednji prostor mesta – trg (Travnik) je zasnovan v izteku edine mestne diagonale - Erjavčeve ulice, historične povezave s staro Gorico. Varovati je smiselno izvorni ortogonalni princip izgradnje mesta prostostoječih objektov v zelenju, brez vogalov in obulične pozidave.
 
Komentarji
Naslov:
Ime:
Email:
vpisite niz iz  stolpca
 
 
Možnost komentiranja je namenjena k zbiranju novih podatkov in spodbujanju javne debate o problematiki varovanja arhitekturne dediščine 20. stoletja. Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov strani.
Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
 
Evidenca in valorizacija objektov slovenske moderne arhitekture med leti 1945-70,evidenca,valorizacija,slovenija,arhitektura,moderna arhitektura,povojna arhitektura,zgodovina,zgodovina arhitekture,slovenska arhitektura,1945,1970,trajekt,trajekt zavod za prostorsko kulturo ljubljana,Maruša Zorec,Nataša Koselj,Tina Gregorič