teksti    bibliografija    povezave    id
Ivanšek France
Ivanšek France
Ivanšek Majda
Stanovanjsko naselje Murgle
Stanovanjsko naselje Murgle
Pod hrasti, Pod brezami, Pod kostanji, Pod Jelšami
Ljubljana
1965-1971
 
Evidenca in valorizacija objektov slovenske moderne arhitekture med leti 1945-70,evidenca,valorizacija,slovenija,arhitektura,moderna arhitektura,povojna arhitektura,zgodovina,zgodovina arhitekture,slovenska arhitektura,1945,1970,trajekt,trajekt zavod za prostorsko kulturo ljubljana,Maruša Zorec,Nataša Koselj,Tina Gregorič