teksti    bibliografija    povezave    id
Jeglič Tomaž
Drašler Lojze
Jeglič Tomaž
Kraigher Jernej
Mušič Marko
Trgovska hiša
Trgovska hiša
Cesta zmage 29
Zagorje
1966-1967
 
Evidenca in valorizacija objektov slovenske moderne arhitekture med leti 1945-70,evidenca,valorizacija,slovenija,arhitektura,moderna arhitektura,povojna arhitektura,zgodovina,zgodovina arhitekture,slovenska arhitektura,1945,1970,trajekt,trajekt zavod za prostorsko kulturo ljubljana,Maruša Zorec,Nataša Koselj,Tina Gregorič