teksti    bibliografija    povezave    id
Jugovec Oton
Jugovec Oton
Medvešček Emil
Glavna zadružna zveza
Glavna zadružna zveza
Slovenska 41
Ljubljana
1954-1955
Jugovec Oton Hiša na Mirju
Hiša na Mirju
Murnikova ulica 8
Ljubljana
1960-1963
Jugovec Oton Jedrski reaktor Jožef Stefan
Jedrski reaktor Jožef Stefan
Podgorica pri Ljubljani
1961-1965
 
Jugovec Oton Stanovanjsko naselje Selo
Stanovanjsko naselje Selo
Zaloška cesta 76, 78, 98
Ljubljana
1965-1970
Jugovec Oton Vila Repotočnik
Vila Repotočnik
Pot na Golovec 2
Ljubljana
1969-1978
Evidenca in valorizacija objektov slovenske moderne arhitekture med leti 1945-70,evidenca,valorizacija,slovenija,arhitektura,moderna arhitektura,povojna arhitektura,zgodovina,zgodovina arhitekture,slovenska arhitektura,1945,1970,trajekt,trajekt zavod za prostorsko kulturo ljubljana,Maruša Zorec,Nataša Koselj,Tina Gregorič