teksti    bibliografija    povezave    id
Ljubljana Center
Gregorič Miroslav Autocommerce
Autocommerce
Ljubljana
1962
Mihelič Milan Bencinski servis Petrol
Bencinski servis Petrol
Ljubljana
1967-1968
Ravnikar Edvard Bencinski servis Petrol
Bencinski servis Petrol
Tivolska cesta 42
Ljubljana
1968-1969
Ravnikar Edvard ČZP Ljudska pravica
ČZP Ljudska pravica
Kopitarjeva 2
Ljubljana
1958-1961
Gaspari Oton Direkcija PTT
Direkcija PTT
Cigaletova 10
Ljubljana
1953
Glanz Vinko Državni zbor
Državni zbor
Šubičeva 4
Ljubljana
1954-1958
Tomažič France Fakulteta za metalurgijo
Fakulteta za metalurgijo
Aškerčeva 8,12
Ljubljana
1940-1953
Sever Savin Garažna hiša na Poljanah
Garažna hiša na Poljanah
Ljubljana
1969
Jugovec Oton
Medvešček Emil
Glavna zadružna zveza
Glavna zadružna zveza
Slovenska 41
Ljubljana
1954-1955
Ravnikar Edvard Moderna galerija
Moderna galerija
Cankarjeva 15
Ljubljana
1939-1948
Sever Savin Montažne garaže Triplex A, montažne garaže Triplex B
Montažne garaže Triplex A, montažne garaže Triplex B
Ljubljana
1964-1970
 
Gaspari Oton Osnovna šola  Poljane
Osnovna šola Poljane
Zemljemerska 7
Ljubljana
1957
Koželj Jože Poslovna stavba Agroprogres
Poslovna stavba Agroprogres
Ljubljana
1966-1967
Mihevc Edo Poslovna stavba Impex
Poslovna stavba Impex
Beethovnova 11
Ljubljana
1953-1955
Mihevc Edo Poslovno stanovanjski blok Kozolec
Poslovno stanovanjski blok Kozolec
Slovenska 55
Ljubljana
1955-1957
Plečnik Jože Prenova Križank
Prenova Križank
Trg francoske revolucije 2
Ljubljana
1956
Rohrman Stanko Republiška uprava
Republiška uprava
Gregorčičeva ulica 25
Ljubljana
1947-1949
Rihtar Franc RTV
RTV
Kolodvorska ulica 2
Ljubljana
1967-1976
Vrhunc Janez Stanovanjska plomba
Stanovanjska plomba
Slomškova 13a
Ljubljana
1960-1962
Mihelič Milan Stanovanjski stolpnici
Stanovanjski stolpnici
Kersnikova 10-12
Ljubljana
1969-1971
Ravnikar Edvard Stanovanjsko-poslovni kompleks Ferantov vrt
Stanovanjsko-poslovni kompleks Ferantov vrt
Gregorčičeva ulica, Rimska ulica
Ljubljana
1964-1975
Bitenc Anton
Bonča Miloš
Koželj Jože
Pibernik Anton
Ravnikar Edvard
Rihtar Franc
Sedej Vladislav
Trg republike
Trg republike
Trg republike
Ljubljana
1960-1980
Evidenca in valorizacija objektov slovenske moderne arhitekture med leti 1945-70,evidenca,valorizacija,slovenija,arhitektura,moderna arhitektura,povojna arhitektura,zgodovina,zgodovina arhitekture,slovenska arhitektura,1945,1970,trajekt,trajekt zavod za prostorsko kulturo ljubljana,Maruša Zorec,Nataša Koselj,Tina Gregorič