teksti    bibliografija    povezave    id
Referenčna literatura za izdelavo raziskave
Bernik, Stane: Novejša slovenska arhitektura, Zveza arhitektov Slovenije, Ljubljana, 1968
Bernik, Stane: Slovenska likovna umetnost 1945-78, Mladinska kniga, Ljubljana, 1979
Bernik, Stane – Golob Nataša (ur.): Umetnost na Slovenskem –od prazgodovine do danes, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1998
Bradač Damjan – Dekleva Aljoša: Študentsko naselje v Rožni dolini, seminarska naloga, Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana, 1997
Brate, Tomaž - Ravnikar, Vojteh: Slovenija – 9 arhitektov, Piranesi, Ljubljana, 1996
Hrausky, Andrej - Koželj, Janez - Prelovšek, Damjan: Plečnikova Slovenija: vodnik po arhitekturi, Dessa, Ljubljana, 1997
Ivanšek, France (ur.): Hommage  Edvard Ravnikar, samozaložba, Ljubljana, 1995
Koselj, Nataša: Arhitektura 60-ih let v Sloveniji, AB, Ljubljana, 1995
Koselj, Nataša: Danilo Fürst, magistrska naloga, FA, Ljubljana, 1998
Kralj-Pavlovec, Jasna: Edo Mihevc, urbanist, arhitekt in oblikovalec 1911-1985,
magistrska naloga, Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana, 1999
Krečič, Peter: Jože Plečnik, DZS, Ljubljana, 1992
Macdonald, Susan: Modern Matters, English Heritage, Bath, 1996
Pirkovič, Jelka: Izgradnja sodobnega Maribora, Partizanska knjiga, Ljubljana, 1982
Pirkovič, Jelka: Osnovni pojmi in zasnova spomeniškega varstva v Sloveniji, Vestnik št. XI, Ljubljana,1993
Potokar, Robert: Arhitekturni vodnik – Gorenjska, diplomska naloga, Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana,1990
Pozzetto, Marko: Plečnikova šola v Ljubljani, Arhitektekturni muzej, Ljubljana, 1996
Vodopivec, Aleš: Arhitektura Ljubljane, AB, Ljubljana, 1974
Vurnik, France (ur.), Petdeset let Prešernovih nagrad: 1947-1996, Upravni odbor Prešernovega sklada, Ljubljana, Gorenjski muzej, Kranj, 1996
Evidenca in valorizacija objektov slovenske moderne arhitekture med leti 1945-70,evidenca,valorizacija,slovenija,arhitektura,moderna arhitektura,povojna arhitektura,zgodovina,zgodovina arhitekture,slovenska arhitektura,1945,1970,trajekt,trajekt zavod za prostorsko kulturo ljubljana,Maruša Zorec,Nataša Koselj,Tina Gregorič