teksti    bibliografija    povezave    id
Černigoj Milan
Kolodvor
Partizanska cesta 50
Maribor
1954
Stavba je pomembna z urbanističnega in arhitekturnega vidika.
Gre za monumentalen objekt, ki obvladuje širši kontekst železniške postaje vzdolž centralne mestne prometnice - Partizanske ceste. Obenem zaključuje os Razlagove ulice, ki z razširitvijo v park formira in kultivira potrebni prostor pred postajo.
Kolodvor je zanimiv in poseben zaradi členjenosti svojih volumnov. Linearna zasnova stavbe kolodvora sledi liniji železniške proge. Celoten sklop različnih volumnov je razložen vzporedno s progo in osredinjen z vertikalo - stolpom-uro. Linearni zasnovi stavbnih volumnov halla, uprave in nadstrešnice sledijo tudi členitve nivojev.
Sam prostor halla je zasnovan kot velika avla z bazilikalno svetlobo.
Nadstrešnica pred kolodvorom je subtilno pripeta na volumen halla in ustvarja prvi plan, ki v merilu človeka povezuje kompozicijo višjih objektov v ozadju.
Stanje: je relativno dobro. Potrebno bi bilo natančno preučiti prvotno stanje in primerno ukrepati. Naključno so dodani posamezni kioski, ki v objekt ne sodijo, in reklamni napis na stolpu.
Varstveni režim: varuje se širši kontekst objekta in celoten sklop vseh volumnov. Varuje se notranji prostor halla.
Odstraniti bi bilo potrebno začasne objekte - kioske in reklamne napise.
 
Komentarji
Naslov:
Ime:
Email:
vpisite niz iz  stolpca
 
 
Možnost komentiranja je namenjena k zbiranju novih podatkov in spodbujanju javne debate o problematiki varovanja arhitekturne dediščine 20. stoletja. Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov strani.
Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
 
Evidenca in valorizacija objektov slovenske moderne arhitekture med leti 1945-70,evidenca,valorizacija,slovenija,arhitektura,moderna arhitektura,povojna arhitektura,zgodovina,zgodovina arhitekture,slovenska arhitektura,1945,1970,trajekt,trajekt zavod za prostorsko kulturo ljubljana,Maruša Zorec,Nataša Koselj,Tina Gregorič