teksti    bibliografija    povezave    id
Zupan Rudi
Blok metuljček
Cesta 14. Divizije 11, Fluksova 4
Maribor
1955-1958
Urbanistična zasnova in arhitektura dveh blokov na Pobrežju sta neločljivo povezani. Objekt je zasnovan iz dveh stanovanjskih kril, ki ju povezuje prehodni stopniščni
trakt. Najpomembnejši elementi zasnove so: dvoje programsko različnih dvorišč - parkirišče in vrt, odprto povezovalno stopnišče med obema kot vertikala, odprti
povezovalni hodniki - balkoni na notranji, dvoriščni fasadi in polne zunanje fasade s poeneotenimi okenskimi odprtinami.
Pomembna je urbanistična povezava obeh objektov, ki ustvarja edinstven primer povezovanja zelenih medprostorov pri nas. Programska delitev zelenega
odprtega prostora na parkirišče, stanovanjski vrt in zunanji zeleni park odprtega prostora ne deli, temveč ga povezuje. Park ob zunanji fasadi enega objekta se prosto izteče v zeleni vrt drugega bloka.
Varovati: urbanistični koncept celote: parkirišče, vrt, park, notranjo odprto fasado odprtih balkonov, zunanjo polno fasado, stopniščno vertikalo.
 
Komentarji
Naslov:
Ime:
Email:
vpisite niz iz  stolpca
 
 
Možnost komentiranja je namenjena k zbiranju novih podatkov in spodbujanju javne debate o problematiki varovanja arhitekturne dediščine 20. stoletja. Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov strani.
Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
 
Evidenca in valorizacija objektov slovenske moderne arhitekture med leti 1945-70,evidenca,valorizacija,slovenija,arhitektura,moderna arhitektura,povojna arhitektura,zgodovina,zgodovina arhitekture,slovenska arhitektura,1945,1970,trajekt,trajekt zavod za prostorsko kulturo ljubljana,Maruša Zorec,Nataša Koselj,Tina Gregorič