teksti    bibliografija    povezave    id
Zupan Rudi
Restavracija Center
Prešernova ulica 8
Maribor
1960-1962
Nagrada Prešernovega sklada 1963
Minimalistična modernistična zasnova v urbanem kontekstu. Masiven okvir z gladko kamnito oblogo leži kot veliko okno, odprto na obe strani - sosednji park in notranje dvorišče - na prostem zastekljenem pritličju. Objekt zaključuje urbani vogal Prešernove in odpira prehod v sodobno parkovno zasnovan vogal ob Visoki ekonomski šoli. S svojo pozicijo in volumnom obvladuje Prešernovo ulico. Varovati je potrebno enotno stekleno pritličje in transparentno etažo z enotnim programom javnega značaja.

________________________________________________

Gašper Medvešek
O problematiki rušenja restavracije Center v Mariboru
RESTAVRACIJA RESTAVRACIJE CENTER?

(tekst je bil objavljen v Večeru 19.02.2004)


Namen pričujočega članka je opozoriti na problematiko rušenja restavracije Center, osvetliti izgube ki bi ob tem nastale ter predstaviti možne vizije za njeno ohranitev.

V zadnjem času se pogosto dogaja, da se v Sloveniji ruši kvalitetne arhitekturne objekte, ki ležijo na ekonomsko zavidljivih lokacijah in se jih nadomešča z arhitekturno pragmatičnimi in pogosto oblikovno vprašljivimi stavbami. Tako smo že izgubili nekatere izmed temeljnih del povojnega modernizma, med drugimi v Ljubljani Učne delavnice arhitekta Savina Severja, v Kranjski gori hotel Prisank arhitekta Janeza Lajovica, podobno pa se v Mariboru obeta z restavracijo Center arhitekta Rudija Zupana.

Osnovni problem je v dejstvu, da mestne oblasti nimajo vizije, kaj storiti z objekti, ki so prenehali delovati s svojim prvotnim programom. Težave se prenaša na investitorje, ki v omenjenih stavbah ne vidijo kulturnega potencijala. Rušijo jih zato, da bi ustvarili dobiček od prodaje novih poslovnih, stanovanjskih in parkirnih površin. Ko mestne oblasti dupoščajo; celo podpirajo takšna dejanja, povzročajo škodo sebi in občanom.
Mesto od take hiše (zasebna dejavnost) nima nič, kulturno in družbeno aktivni ljudje pa ostajajo brez kvalitetnih javnih površin in programov, ki bogatijo naš prostor.

Kakovostna arhitektura je zgovorni zapis časa, ki ga ni mogoče prezreti in mu ni mogoče ubežati

Zakaj je pravzaprav za družbo pomembno, da ne podiramo arhitekturno kvalitetnih stavb (kakor restavracija Center), kljub temu da tega nekateri strokovni kolegi nočejo ali ne želijo videti?

Kvalitetna arhitektura je zapis časa, ki govori o obdobju v katerem je nastala. Poleg tega, da rešuje funkcionalne probleme in se z največjim etičnim odnosom odziva na investitorjeva pričakovanja, naslednjim generacijam pripoveduje zgodbo kako se je nekoč živelo, kakšen odnos so imeli ljudje do prostora, kakšne so bile njihove navade in običaji. Je zgodovinski dokument, ki nas uči naše preteklosti ter omogoča boljše razumevanje sedanjosti.

Ljudje občudujemo hiše, ki so bile zgrajene v starih časih, prav malo pa nam je mar stavb, ki se tičejo naše polpretekle zgodovine. Pri tem se ne zavedamo, da bodo nekoč predstavljale prihajajočim rodovom to, kar nam predstavljajo vrhunske stvaritve iz obdobij renesanse, baroka, itd.

Kako pomembna je arhitektura za socializacijo človeka, mi je pred kratkim nevede potrdil moj bližnji znanec na običajnem turističnem potovanju. Kljub temu, da se sam ne prišteva med velike ljubitelje arhitekture, me je presenetil z lucidno ugotovitvijo, da ga je vedno znova presenečalo, kako so se ga od vsega kar je videl najbolj dotaknile prav hiše (arhitektura). V omenjeni izjavi se skriva najgloblji pomen arhitekture.
Arhitekturi namreč ni mogoče ubežati. Dotika se nas na vsakem trenutku, ne moremo se ji skriti. Knjigo lahko preberemo ali ne, glasbo lahko poslušamo ali ne, prostor nas obdaja in ne moremo se mu izogniti! Poučuje nas v vsakem trenutku, pa če se tega zavedamo ali ne!
Zato je pomembno, da poskušamo ustvarjati kvalitetna grajena okolja in ohranjamo tista zgodovinska, ki so s svojim pojavom to že postala.

Restavracija Center je lahko mnogo več, kot kaže v današnji čas

Pri tem je treba posebej poudariti da restavracija Center ni samo ena izmed mariborskih modernističnih hiš, temveč predstavlja temeljno delo povojnega mariborskega modernizma. To potrjujejo tudi dejstva, da je prejel arhitekt R. Zupan za izvedbo restavracije Center leta 1963 nagrado Prešernovega sklada RS, leta 1982 je bila RC uvrščena v posebno izdajo arhitekturnega biltena (mednarodna revija za teorijo arhitekture – arhitektura 60 – ih let) in leta 1999 tudi v katalog evidence in valorizacije objektov slovenske moderne arhitekture med leti 1945-70.

Mnogi bodo ob pogledu na današnjo opuščeno stavbo dvomili o tehtnosti omenjenih trditev. Vendar vsaka, še tako arhitekturno kvalitetna stavba brez programa, ljudi in vsebine deluje žalostno in samotno.

Postavlja se vprašanje, zakaj rušiti kulturno in zgodovisko pomembne objekte, ko v mestu obstaja mnogo praznih parcel, sivih mestnih con, ki nimajo nobenih kulturnih kvalitet ter celo kličejo na pomoč.
Zagovorniki rušitve to opravičujejo z vzroki, da so ti objekti investicijsko neupravičeni, potresno nevarni, nezmožni sanacije, ne ustrezajo predpisom,…,kar je daleč od resnice.
Resnica je, da je življenje danes mnogokrat samo lov za dobičkom in to v kratkoročnem ekonomskem pogledu.

Restavracija Center je lahko mnogo več kot se kaže v današnjem stanju. Nikoli ni prenehala biti moderna - aktualna. Na njej ni odvečnih stvari, ki bi bile nelogične. Ob tem se spominjam besed svetovno priznanega portugalskega arhitekta A. Size, ki pravi da je pravzaprav vsaka dobra arhitektura v svojem programskem smislu tudi univerzalna in da sam vedno ob projektiranju svojih objektov razmišlja o tem kako zasnovati stavbo, katere program se lahko po več desetletjih tudi spremeni, hiša pa kot okvir ostaja enaka. Prave hiše so tiste, ki lahko gostijo najrazličnejše programe in so v svojem notranjem poslanstvu avtonomne.

Mesto bi lahko z ohranitvijo restavracijo Center izkoristilo kup priložnosti, ki jih stavba ponuja. Maribor nima galerije modernih sodobnih umetnosti. Mesto razmišlja o razširitvi Umetnostne galerije, pri tem pa ne vidi priložnosti, ki mu jo ponuja restavracija Center.
Restavracija bi lahko postala prostor mestnih prireditev, sprejemov, ter drugih pomembnih mestnih dogodkov. V lanskem letu smo bili priča izgradnji prizidka Narodni galeriji v Ljubljani, ki je bil prvotno namenjen predvsem kot povezovalni člen med hišama, postal pa je dnevna soba mesta, namenjena javnim sprejemom in prireditvam, poleg tega pa tudi najbolj zasedena in ekonomsko najuspešnejša stavba s takšnim programom. Maribor tako hišo že ima, a je nevidi.
In na koncu zakaj ne kvalitetna študentska restavracija, ki je mesto nima, morda trgovina, zabaviščni park dnevnih in nočnih študentskih dogodkov ali pa celo vse skupaj hkrati!Skratka hiša namenjena ljudem, Mariborčanom, ki smo željni druženja in dogodkov. Končno se je prav to v tej hiši nekdaj že dogajalo.

Omogočimo stavbi, da nam sama dokaže svoje kvalitete

V vsakem mestu obstajajo prostorske vrednote, ki gradijo podobo mest v katerih živimo, bodisi da gre za ti. naravne dobrine (Pohorje, Mariborski otok, Piramida), kakor tudi ustvarjene urbane in krajinske kvalitete (Slomškov trg, Mariborski park). Podarili so nam jih veliki graditelji, ki so nam utirali pot.
Da bi mesto ostalo vsaj takšno kot je, ali kulturno še bogatejše in kvalitetnejše, ohranimo restavracijo Center in ji vdahnimo novo življenje. Stavba nam bo sama dokazala, kaj so njene kvalitete.
Če tega ne vidimo mi, omogočimo to rodovom, ki bodo videli in ne samo gledali.
 
Komentarji
Naslov:
Ime:
Email:
vpisite niz iz  stolpca
 
 
Andrej Šmid
Ogled objekta?, 12.10.2005, 16:16
Nemara bi bil opis objekta bolj natančen, če bi si avtor(ica) zgradbo Restavracije tudi ogledala (v živo). Potem bi nemara ugotovil(a), da je zgradba sestavljena zelo drugače kot "masiven okvir z gladko kamnito oblogo", če pa bi se sprehodil(a) tudi v dvorišče za objektom, pa bi nemara opis "veliko okno, odprto na obe strani - sosednji park in notranje dvorišče" mirno izpustil(a). Tudi enotno stekleno pritličje je izmišljija (stranske in dvoriščne stene niso steklene). Arhitekturne kakovosti tega objekta so povsem drugačne od zgoraj navedenih. Urbanistični opis pa drži. Tistim, ki se z objektom ukvarjamo, je nerazumljivo, kako je lahko evidenca sestavljena iz opisov fotografij in ne iz ogledov objektov. Kako lahko potem zaupamo v verodostojnost drugih opisov? Skratka, strokovna sramota. In tako bi varovali dediščino? Z opisovanjem fotografij?
 
Anonimnez
Marko Močnik, 02.08.2008, 21:22
Drži!
 
Matevž Čelik
Ogled Restavracije Center ni več možen, 17.05.2011, 19:56
Restavracija center je v prvih tednih maja 2011 padla pod gradbenimi stroji. V začetku prihodnjega leta, morda pa celo še v tem letu, bo stekla gradnja podzemne garažne hiše, kjer bo v 4 etažah 320 parkirnih mest. Sama gradnja naj bi trajala slabo leto, začetek druge faze, izgradnja prtličja in nadstropja, pa bo odvisna od pridobitve najemnikov in kupcev.
 
Možnost komentiranja je namenjena k zbiranju novih podatkov in spodbujanju javne debate o problematiki varovanja arhitekturne dediščine 20. stoletja. Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov strani.
Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
 
Evidenca in valorizacija objektov slovenske moderne arhitekture med leti 1945-70,evidenca,valorizacija,slovenija,arhitektura,moderna arhitektura,povojna arhitektura,zgodovina,zgodovina arhitekture,slovenska arhitektura,1945,1970,trajekt,trajekt zavod za prostorsko kulturo ljubljana,Maruša Zorec,Nataša Koselj,Tina Gregorič