teksti    bibliografija    povezave    id
do 1945
Tomažič France Fakulteta za metalurgijo
Fakulteta za metalurgijo
Aškerčeva 8,12
Ljubljana
1940-1953
 
Ravnikar Edvard Moderna galerija
Moderna galerija
Cankarjeva 15
Ljubljana
1939-1948
Evidenca in valorizacija objektov slovenske moderne arhitekture med leti 1945-70,evidenca,valorizacija,slovenija,arhitektura,moderna arhitektura,povojna arhitektura,zgodovina,zgodovina arhitekture,slovenska arhitektura,1945,1970,trajekt,trajekt zavod za prostorsko kulturo ljubljana,Maruša Zorec,Nataša Koselj,Tina Gregorič