teksti    bibliografija    povezave    id
1955 - 1960
Aljančič Aljoša Bivša upravna stavba Premogovnika Velenje
Bivša upravna stavba Premogovnika Velenje
Rudarska c. 6
Velenje
1959
Zupan Rudi Blok metuljček
Blok metuljček
Cesta 14. Divizije 11, Fluksova 4
Maribor
1955-1958
Ravnikar Edvard ČZP Ljudska pravica
ČZP Ljudska pravica
Kopitarjeva 2
Ljubljana
1958-1961
Navinšek Emil Delavski dom - kulturni dom
Delavski dom - kulturni dom
Cesta 9.avgusta 1
Zagorje
1957-1959
Fürst Danilo Gozdno gospodarstvo Bled
Gozdno gospodarstvo Bled
Ljubljanska cesta 19
Bled
1959-1960
Cacak Franc Kopališka stavba
Kopališka stavba
Njivice 33
Radeče
1955-1956
Gaspari Oton Kulturni dom
Kulturni dom
Titov trg 4
Velenje
1959
Štrukelj Ivan Menza v Študentskem naselju
Menza v Študentskem naselju
Cesta 27.aprila 31
Ljubljana
1955-1957
Bonča Miloš
Šorli Marjan
Mestna mesnica
Mestna mesnica
Meistrov trg 7
Kranj
1958-1960
Hus Karlo
Trenz Janez
Občina Velenje
Občina Velenje
Titov trg 1
Velenje
1959
Gaspari Oton Osnovna šola  Poljane
Osnovna šola Poljane
Zemljemerska 7
Ljubljana
1957
Mihevc Edo Počitniško naselje
Počitniško naselje
Strunjan 148
Strunjan
1959-1960
 
Mihevc Edo Poslovno stanovanjski blok Kozolec
Poslovno stanovanjski blok Kozolec
Slovenska 55
Ljubljana
1955-1957
Plečnik Jože Prenova Križank
Prenova Križank
Trg francoske revolucije 2
Ljubljana
1956
Ravnikar Edvard Skupščina občine Kranj
Skupščina občine Kranj
Slovenski trg 1
Kranj
1958-1960
Kristl Stanko Stanovanjski blok na Prulah
Stanovanjski blok na Prulah
Janežičeva ulica
Ljubljana
1956-1959
Navinšek Emil Tekstilna šola
Tekstilna šola
Cesta Staneta Žagarja
Kranj
1955-1958
Mihevc Edo Turistično naselje
Turistično naselje
Lucija
1959-1962
Pogačnik Ciril
Šmidt Franc
Trenz Janez
Urbanizem mesta Velenje
Urbanizem mesta Velenje
Velenje
1956-1959
Didek Josip Vinska klet
Vinska klet
Dobrovo v Goriških Brdih
1959
Fürst Danilo Vrstne hiše
Vrstne hiše
Peričeva ulica 10-20
Ljubljana
1957
Šlajmer Marko Vrstne hiše na Mirju
Vrstne hiše na Mirju
Ljubljana
1955-1957
Rohrman Stanko Železniška postaja
Železniška postaja
Titova 19
Jesenice
1955
Kocmut Ivan Zgornja postaja pohorske žičnice, hotel Bellevue
Zgornja postaja pohorske žičnice, hotel Bellevue
Pohorje
1955-1958
Evidenca in valorizacija objektov slovenske moderne arhitekture med leti 1945-70,evidenca,valorizacija,slovenija,arhitektura,moderna arhitektura,povojna arhitektura,zgodovina,zgodovina arhitekture,slovenska arhitektura,1945,1970,trajekt,trajekt zavod za prostorsko kulturo ljubljana,Maruša Zorec,Nataša Koselj,Tina Gregorič